Sprawy majątkowe

Kancelaria ma duże doświadczenie w zakresie spraw majątkowych osób fizycznych. Tego rodzaju sprawy mają najczęściej związek z postępowaniami spadkowymi lub rozwodowymi, kiedy zachodzi konieczność rozdzielenia majątku pomiędzy spadkobierców lub byłych małżonków. Prowadzimy skuteczne negocjacje odnośnie podziałów majątku dorobkowego, podziałów nieruchomości poprzez zniesienie współwłasności. Pertraktacje ugodowe to sposób na szybkie i tanie uregulowanie kwestii majątkowych. Tym niemniej zdarza się, iż temperatura sporu nie pozwala na polubowne załatwienie sprawy. W takich przypadkach kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i zapewniamy pełną obsługę w zakresie takiego postępowania.

Nasi klienci

Nasi klienci

  • MKI
  • Awiteks
  • J.A.K Chemia
  • Monostudio
  • Palace Group
  • Krakvet