Pracownicy kancelarii

Łukasz Znamirowski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia prawnicze odbył w latach 1996 – 2001. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W okresie od 2002 do 2006 roku odbył aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Mariana Ożoga, ukończoną zdaniem egzaminu adwokackiego przed Komisją Egzaminacyjną Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2010 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 2016 r. pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.Włada językiem angielskim.

Lidia Znamirowska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia prawnicze ukończyła w 2005 roku. W 2006 roku odbyła półroczny staż w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem w Wydziale Kryminalnym. W okresie od 2007 do 2010 roku, odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Antoniego Zduńczyka, ukończoną zdaniem egzaminu adwokackiego przed Komisją Egzaminacyjną Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie karnym – posiada szerokie doświadczenie procesowe w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych i karnych skarbowych; Mec. Znamirowska działa zarówno jako obrońca lub pełnomocnik osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym. Reprezentuje klientów kancelarii również w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim zaś prawa rodzinnego. Włada językiem włoskim.

 

Marta Dziwisz

Adwokat

Studia prawnicze ukończyła w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od początku swoje zainteresowania zawodowe wiązała z prawem cywilnym i konstytucyjnym. Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie rozpoczęła w 2014 roku. W roku 2017 uzyskała wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w krakowskich Kancelariach Adwokackich oraz Kancelariach Radcowskich, co pozwoliło zdobyć jej teoretyczną i praktyczną wiedzę w różnych dziedzinach prawa. Włada językiem francuskim.

Maciej Fiałkowski

Aplikant Adwokacki

Studia prawnicze ukończył w 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 roku jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w katedrze prawa cywilnego. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie w Wydziale Cywilnym, co pozwoliło zdobyć mu praktyczną wiedzę i doświadczenie w pracy sądowej. Włada językiem angielskim.

Adam Nakielny

Magistrant w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania skupia wokół publicznego prawa gospodarczego, a przede wszystkim prawa transportowego i lotniczego. Jest autorem prac: „Działalność gospodarcza oparta na bezzałogowych statkach powietrznych w kontekście regulacji publicznego prawa gospodarczego” oraz „PLL LOT jako przewoźnik państwowy”.

Nasi klienci

Nasi klienci

  • MKI
  • Awiteks
  • J.A.K Chemia
  • Monostudio
  • Palace Group
  • Krakvet