Spory sądowe

Działający w Kancelarii prawnicy reprezentują naszych klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych. Szczycimy się prowadzeniem postępowań przed wszystkimi rodzajami sądów powszechnych – przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi, a także przed sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Sądem Arbitrażowym. Reprezentujemy naszych klientów niezależnie od tego, czy w danej sprawie występują w charakterze powodów czy pozwanych, wnioskodawców czy uczestników, skarżących czy poszkodowanych.

Nasi klienci

Nasi klienci

  • MKI
  • Awiteks
  • J.A.K Chemia
  • Monostudio
  • Palace Group
  • Krakvet