Prawo karne

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów zatrzymanego, podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym. Gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną – obronę od chwili zatrzymania poprzez postępowanie przygotowawcze i sądowe we wszystkich instancjach. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego, jak też oferujemy pomoc przy sporządzaniu wszelkich pism procesowych w tym m.in. zażaleń, apelacji czy skarg kasacyjnych. W postępowaniu karnym reprezentujemy również pokrzywdzonych. Zapewniamy pomoc prawną zarówno podczas sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jak i na dalszych etapach postępowania. W szczególności reprezentujemy pokrzywdzonych działających w charakterze oskarżycieli prywatnych, posiłkowych i subsydiarnych.

 

Nasi klienci

Nasi klienci

  • MKI
  • Awiteks
  • J.A.K Chemia
  • Monostudio
  • Palace Group
  • Krakvet